Spa­ni­en klar til ny re­ge­ring

BT - - NYHEDER -

En ti må­ne­der lang kri­se er i re­a­li­te­ten af­slut­tet, ef­ter at le­den­de med­lem­mer af So­ci­a­li­ster­ne ved et mø­de i Madrid søn­dag stem­te for en be­slut­ning, hvor par­ti­et ik­ke blo­ke­rer for, at den fun­ge­ren­de kon­ser­va­ti­ve pre­mi­er­mi­ni­ster Ma­ri­a­no Ra­joy kan ind­le­de en an­den re­ge­rings­pe­ri­o­de. Det sker ef­ter, at le­de­ren af de span­ske so­ci­a­li­ster, Pedro San­chez, gik af tid­li­ge­re på må­ne­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.