Hem­me­lig na­zi-ba­se op­da­get i Ark­tis

BT - - NYHEDER -

ar­ka­e­o­lo­ger at fin­de op mod 500 na­zi-gen­stan­de, der do­ku­men­te­rer vej­r­sta­tio­nens ek­si­stens. Ved ba­sen, som ba­e­rer nav­net ’Schatz­gra­ber’ (skat­teja­e­ger, red.) er der for ek­sem­pel ble­vet fun­det ru­i­ner af bun­ke­re, ad­skil­li­ge pa­tro­ner, brug­te oliedå­ser og gam­le do­ku­men­ter, som lig­ger spredt ud over det gol­de ter­ra­en.

Man­ge af gen­stan­de­ne er sa­er­de­les vel­be­va­re­de som føl­ge af øens ek­stremt la­ve tem­pe­ra­tu­rer.

Øen er i dag rus­sisk ter­ri­to­ri­um, og Rusland me­nes iføl­ge avi­sen at vil­le op­fø­re sin egen mi­li­ta­er­ba­se på øen. ALEXANDRA LAND

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.