Mand sig­tet for sprit­kør­sel ef­ter mu­lig dødsu­lyk­ke

BT - - NYHEDER -

En 39-årig kvin­de fra Lynge var i går fort­sat i livs­fa­re, ef­ter at hun lør­dag af­ten var in­vol­ve­ret i en ulyk­ke på mo­tortra­fik­vej­en ved Hil­le­rød.

Hos Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti op­ly­ser vagt­chef An­ders Schött, at en 50-årig mand i en mod­kø­ren­de bil mista­en­kes for at va­e­re skyld i ulyk­ken. Han er nu ble­vet sig­tet for spi­ri­tus­kør­sel.

Ulyk­ken ske­te kort før klok­ken 18.30. Her kør­te to bi­ler ind i hin­an­den del­vist fron­talt - fra hver sin ret­ning med re­la­tivt høj ha­stig­hed.

»Kvin­den er sva­ert til­ska­de­kom­men og har et ho­ved­trau­me,« si­ger vagt­chef An­ders Schött.

I bi­len ved si­den af kvin­den sad en 47-årig mand. Og­så den nu sig­te­de mand fra Taa­strup hav­de en pas­sa­ger ved sin si­de.

In­gen af de tre ma­end er imid­ler­tid kom­met al­vor­ligt til ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.