Mand død ef­ter kniv­stik­ke­ri for­an Fak­ta-bu­tik

BT - - NYHEDER -

En 30-årig mand, der ons­dag af­ten blev stuk­ket i hjer­tet med en kniv i Aar­hus, er i går af­gå­et ved dø­den, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

Kniv­stik­ke­ri­et fandt sted først på af­te­nen for­an en Fak­ta-bu­tik på Kap­pelva­en­get i det ve­st­li­ge Aar­hus. Her blev og­så en 26-årig mand stuk­ket med kniv. Han blev ramt i al­bu­en og er uden for livs­fa­re.

Li­ge­le­des blev en 24-årig mand foru­lem­pet. Han blev slå­et med et ba­se­bal­l­bat.

Man­den, der iføl­ge po­li­ti­et før­te bat­tet, blev tors­dag va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger. Han er 26 år og sig­tet for grov vold. Fre­dag for­mid­dag op­ly­ste Østjyl­lands Po­li­ti, at man al­le­re­de hav­de kig på den for­mode­de kniv­stik­ker.

»Vi le­der sta­dig ef­ter ger­nings­man­den, og vi har en for­mod­ning om, hvem det er,« sag­de kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Jan­nie Lun­da­ger.

Iføl­ge hen­de ken­der de in­vol­ve­re­de hin­an­den. Men fre­dag var det end­nu uklart, hvad der ud­lø­ste tu­mul­ten.

Fa­mi­li­en til den af­dø­de er un­der­ret­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.