Ni­ck­ys ned­t­ur

DR1 DRAMA ’Bed­rag 2’ - af­snit 6 ANMELDELSE

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg | ho­eg@bt.dk

Søn­da­gens af­snit af ’Bed­rag II’ var sa­e­so­nens hidtil bed­ste. Spa­en­din­gen var in­tens, men for den god­hjer­te­de små­for­by­der Ni­cky (Es­ben Smed) var det ren ned­t­ur.

Li­ge si­den be­gyn­del­sen af sa­e­so­nen har Ni­cky la­det sig lok­ke af sven­ske P’s til­ta­gen­de far­li­ge ’op­ga­ver’. I for­ri­ge af­snit end­te Ni­cky så­le­des med at slå se­ri­ens po­li­ti­helt, Mads (Tho­mas Bo Larsen), i jor­den med en jern­stang, og ef­ter i går kan han og­så fø­je ’kid­nap­per’ til cv’et. Af­snit­tet en­der dog med, at Ni­cky selv bli­ver slå­et i jor­den, og hans of­fer, en blot 16-årig pi­ge ved navn Ol­ga, stik­ker af.

Ol­ga er bar­ne­barn af se­ri­ens ny­e­ste fi­gur Hol­ger Larsen (Tom­my Ken­ter), der sam­ti­dig er bag­mand­spo­li­tiets bed­ste bud på at fa­el­de sa­e­so­nens helt sto­re grim­ri­an, Knud Chri­sten­sen.

Og som den go­de og nai­ve hånd­lan­ger han er, tø­ve­de Ni­cky ik­ke et øje­blik, da Knud Chri­sten­sen (Waa­ge San­dø) på bags­a­e­det af sin luksus­bil op­for­dre­de ham til at be­trag­te kid­nap­nin­gen som ’en slags for­frem­mel­se’.

Tvil­lin­ger­ne Si­mon og Aman­da (David Den­cik og Sonja Ri­ch­ter) ka­em­per en des­pe­rat kamp for at be­va­re mag­ten over de­res livsva­erk Absa­lon Bank. Iskol­de Chri­sten­sen tra­ek­ker i trå­de­ne, og jeg ta­enk­te for før­ste gang i den­ne sa­e­son: ’Jeg må ba­re se na­e­ste af­snit’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.