Høj­gravid Ti­na Lund su­ger den sid­ste rid­ning til sig

BT - - TV/RADIO -

At få et barn er en stor om­va­elt­ning for de fle­ste fora­el­dre.

Det kan den dan­ske sprin­gryt­ter Ti­na Lund og­så nik­ke gen­ken­den­de til. Når den 35-åri­ge ken­dis fø­der sit an­det barn, be­ty­der det nem­lig, at hun hol­der en pau­se fra at del­ta­ge i ri­desta­ev­ner. Det skri­ver hun på sin blog ti­na­lund.blog­ger­s­de­light.dk.

»Jeg ny­der de sid­ste we­e­ken­der i sta­ev­ner­nes tegn, for li­ge om lidt, når jeg har født, bli­ver det ik­ke mu­ligt for mig at va­e­re med til sta­ev­ner­ne me­re, før Lil­ly er ble­vet lidt ae­l­dre,« skri­ver Ti­na Lund på sin blog.

Ti­na Lund ven­ter en lil­le pi­ge sam­men med man­den Allan Ni­el­sen. De lyk­ke­li­ge om­sta­en­dig­he­der gør og­så, at stjer­nen ik­ke selv ri­der un­der kon­kur­ren­cer­ne, men blot støt­ter de an­dre ryt­te­re. Tid­li­ge­re har Allan Ni­el­sen og Ti­na Lund af­slø­ret, at de har valgt at kal­de de­res dat­ter for Lil­ly. Par­rets lil­le pi­ge bli­ver opkaldt ef­ter Ti­na Lunds mor­mor, som hed­der Lil­ly til for­navn.

Det er end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort, hvor­når Ti­na Lund har ter­min. Den 21. sep­tem­ber skrev den pro­fes­sio­nel­le sprin­gryt­ter dog i et blo­gind­la­eg, at der den­gang kun var fem uger til ter­min. Det be­ty­der, at de vor­den­de fora­el­dre kan for­ven­te den lil­le ny in­den slut­nin­gen af oktober.

Allan Ni­el­sen og Ti­na Lund har i for­vej­en søn­nen Lou­is på fi­re år. Til dag­lig er fa­mi­li­en bo­sat i Du­bai, hvor Ti­na Lund dyr­ker sin he­stesport på fuld tid.

/ritzau/FO­KUS LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de: 22 Nem: 39, Mel­lem: 61, Sva­er: 111

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.