Klar, pa­rat, bag­ud!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

MOURI-NO-NO Mourin­ho, der hvi­ske­de no­get i øret på sin Chel­sea-kol­le­ga, An­to­nio Con­te. Og det var ty­de­lig­vis ik­ke kun for at si­ge tak for kam­pen. Der­til var der trods alt for man­ge ord.

Men hvad sag­de Mourin­ho så? Det får vi må­ske al­drig at vi­de, for han var ik­ke na­er så åben­mun­det ef­ter kam­pen.

»Mi­ne ord til An­to­nio Con­te var til ham. De var ik­ke til jer,« sag­de José Mourin­ho ef­ter kam­pen iføl­ge BBC. For­fa­er­de­lig be­gyn­del­se Sel­ve ne­der­la­get vil­le José Mourin­ho til gen­ga­eld ger­ne ta­le om.

»Det be­gynd­te for­fa­er­de­ligt. Vi var bag­ud ef­ter få se­kun­der. Man kom­mer her­til med en stra­te­gi, og så må man ik­ke kom­me bag­ud på den må­de, som vi gjor­de,« sag­de José Mourin­ho om må­let, hvor Man­che­ster Uni­teds må­l­mand, David de Gea, stor­sat­se­de ved en frem­la­eg­ning til Chel­seas Pedro, som run­de­de sin span­ske lands­mand og score­de i det tom­me mål.

»Ef­ter det tid­li­ge mål var vi ta­et på 1-1, men så blev det 2-0. Chel­seas mål til 2-0 og 3-0 kom ef­ter kon­traan­greb, men hav­de vi i ste­det sco­ret til 2-1, var det ble­vet en an­den kamp. Fod­bold­kam­pe be­gyn­der nor­malt ved stil­lin­gen 0-0. Den­ne her be­gynd­te ved stil­lin­gen 1-0. Det er en af den slags kam­pe, hvor man gi­ver for­de­len va­ek til mod­stan­de­ren ved selv in­gent­ng at gø­re,« men­te José Mourin­ho.

»Når det ga­el­der po­int, er vi nu seks po­int ef­ter fø­rer­hol­de­ne. Det be­ty­der, at vi skal til at vin­de nog­le kam­pe. Det bli­ver ik­ke let, men vi er nødt til at for­sø­ge at luk­ke det hul, der er op­stå­et,« sag­de den 53-åri­ge po­rtu­gi­ser.

Om spil­let i kam­pen mod Chel­sea sag­de han.

»Hvis vi ser bort fra de de­fen­si­ve fejl, vi be­gik, spil­le­de vi egent­lig okay. Thi­baut Cour­tois (Chel­seas må­l­mand, red.) hav­de me­re at la­ve end David de Gea. Men Chel­sea var far­lig på kon­traan­greb, og det vid­ste vi på for­hånd. Som sa­ger­ne stod, var vi ba­re nødt til at sat­se of­fen­sivt.« TOPSCORERE I PREMIER LEAGUE

1. 2. 3. 3. 3. 14 SPIL­LE­RE

Die­go Cos­ta, Chel­sea Ro­me­lu Lukaku, Ever­ton Ser­gio Agüero, Man. Ci­ty Mi­chail An­to­nio, West Ham Theo Walcott, Ar­se­nal

de­ler sjet­te­plad­sen med fi­re scor­in­ger i den­ne sa­e­son 7 6 5 5 5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.