Leipzig tog an­den­plad­sen i Tys­kland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

RB Leipzig er fort­sat ube­sej­ret i Bun­des­liga­en. I går fort­sat­te op­ryk­ke­ren suc­ce­sen og hen­te­de sin tred­je sejr i tra­ek, da det hjem­me blev til en 3-1-sejr over Wer­der Bre­men. Re­sul­ta­tet send­te RB Leipzig på an­den­plad­sen i liga­en med 18 po­int ef­ter fem sej­re og tre uaf­gjor­te.

Yus­suf Poulsen, der var med i star­top­stil­lin­gen, var in­vol­ve­ret i fle­re go­de si­tu­a­tio­ner, men kom dog ik­ke på må­l­tav­len og er sta­dig kun no­te­ret for en en­kelt scor­ing i den­ne sa­e­son. Dan­ske­ren lod sig ud­skif­te to mi­nut­ter før slut­fløjt. I ste­det var det Leipzigs un­ge midt­ba­ne­spil­ler Na­by Kei­ta, der stjal over­skrif­ter­ne i kam­pen med to scor­in­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.