Høj­de­punk­ter­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der er fle­re sej­re, der er rig­tig vig­ti­ge for mig. Der er sej­ren i Daup­hiné Li­béré (kon­ge­e­ta­pen i 2008, red.), som var min før­ste sejr som ’pro’, Giro-sej­ren (8. eta­pe, 2010), som nok var min stør­ste rent re­sul­tat­ma­es­sigt og DM-tit­len (i 2015, red.), som kom på et sva­ert tids­punkt. At kø­re i Dan­ne­brog i et år var helt fan­ta­stisk. Det er sva­ert at ran­ge­re de tre sej­re, men det er no­gen, jeg al­tid vil hu­ske. At stå på po­di­et ef­ter Tour de Fran­ce 2012 og bli­ve kå­ret som lø­bets mest an­grebs­ivri­ge var og­så helt ex­cep­tio­nelt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.