Kar­ri­e­re­stop

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Man skal selv­føl­ge­lig al­drig si­ge al­drig, men op­pe i ho­ve­d­et er jeg ri­me­lig klar over, at nu kø­rer jeg to år til, og så er det slut. Jeg vil og­så ger­ne nog­le an­dre ting i li­vet end ba­re at kø­re cy­kel og va­e­re i den ver­den. Jeg vil ger­ne nå at la­e­se, in­den jeg bli­ver alt for gam­mel, og va­e­re lidt me­re hjem­me ved min fa­mi­lie, og det får jeg mu­lig­hed for hér frem­for på et pro­tour-hold. Det har jeg ik­ke haft de sid­ste man­ge år, og det sy­nes jeg ik­ke var helt for­lig­ne­ligt med et fa­mi­li­e­liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.