For­try­der in­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg sy­nes, jeg har få­et rig­tig me­get ud af mit ta­lent og det, jeg nu kan med en cy­kel. Jeg tror sgu ik­ke, jeg er det al­ler­stør­ste ta­lent på en cy­kel, og jeg sid­der be­stemt ik­ke flot på en cy­kel. Så at jeg har haft 10 år på al­ler­hø­je­ste ni­veau, er jeg egent­lig rig­tig stolt af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.