Frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg over­ve­jer kraf­tigt at la­e­se til in­ge­ni­ør i sund­heds­tek­no­lo­gi og gå den vej. Og må­ske la­ve no­get tv, for jeg vil sta­dig ger­ne va­e­re en del af cy­kel­spor­ten. Men sport­s­di­rek­tør reg­ner jeg be­stemt ik­ke med at bli­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.