DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

I dag ly­der start­skud­det til den sto­re år­li­ge kon­kur­ren­ce om, hvem der kan kal­de sig Danmarks bed­ste od­dset.

Dan­ske Spil lan­ce­rer nem­lig »DM i Od­dset«, hvor man ud­over at kå­re den bed­ste od­d­ser og­så ud­de­ler 10 plad­ser på »Ver­dens Bed­ste Fod­bol­drej­se«, hvor man ser fod­bold i tre lan­de på tre da­ge.

Tur­ne­rin­gen lø­ber over de kom­men­de fem uger, hvor de fi­re før­ste uger hver sen­der top 10 i fi­na­len.

Den af­vik­les fra den 21. til den 27. nov­me­ber, hvor 40 del­ta­ge­re ka­em­per om den pre­sti­ge­ful­de ti­tel og alt­så i 10 plad­ser plad­ser på fod­bol­drej­sen. Stil­lin­gen nulstil­les så­le­des ef­ter hver en­kelt uge, så hver uge er lig med en ny chan­ce.

Hver dag kan man del­ta­ge i DM i Od­dset med et ind­skud på mel­lem 10 og 50 kro­ner. Ind­skud gan­ges med od­ds og gi­ver po­int til stil­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.