1,72

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi kig­ger end­nu en­gang i ret­ning af man­ge mål i Sve­ri­ge. Kam­pen her er helt uden be­tyd­ning, hvil­ket i sig godt kun­ne ta­le for en kamp, hvor de tak­ti­ske bånd ik­ke var så ta­et­te, og i hvert fald Åtvi­da­berg har va­e­ret me­get må­l­ri­ge i det­te ef­ter­år, da 12 af de 13 spil­le­de kam­pe er gå­et over den­ne må­l­linje. Helt så må­l­ri­ge har GAIS ik­ke va­e­ret, men i takt med, at man ik­ke har haft det vil­de at spil­le for, er der og­så kom­met fle­re mål i hol­dets kam­pe. De mang­ler godt nok vi­ce­top­sco­rer Lut­her Singh, men og­så for­sva­re­ren Step­hen Old. Spil på man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Nor­di­cBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.