’Se­ri­øs mi­stan­ke om svin­del’

BT - - NYHEDER -

FREM OG TIL­BA­GE I EU Dansk Fol­ke­par­ti har med­delt, at man vil be­ta­le al­le støt­te­kro­ner fra Eu­ro­pa-Par­la­men­tet til­ba­ge grun­det tvivl om bru­gen af dem. Det dre­jer sig i alt om knap en mil­li­on kro­ner. Men dem vil EU­Par­la­men­tet ik­ke mod­ta­ge, før al­le for­hold er ble­vet un­der­søgt. Og der er ’se­ri­øs mi­stan­ke om svin­del’, ly­der det. Det op­ly­ste par­la­men­tets talskvin­de Marjory van den Bro­e­ke i af­tes ef­ter et mø­de med DFs grup­pe­for­mand i EU-par­la­men­tet, An­ders Vi­sti­sen.

»Dansk Fol­ke­par­ti vil be­ta­le pen­ge til­ba­ge, men det er ik­ke no­get, man ba­re li­ge kan gø­re. Man er nødt til at un­der­sø­ge tin­ge­ne or­dent­ligt. Hvis tin­ge­ne ik­ke har va­e­ret i or­den, kan sank­tio­ner kom­me på ta­le,« si­ger van den Bro­e­ke iføl­ge Ritzau. Sa­gen bli­ver i øje­blik­ket un­der­søgt af EUs an­tisvin­de­len­hed, OLAF. End­nu et mø­de »Vi har se­ri­øs mi­stan­ke om svin­del, grun­det mod­stri­den­de ud­ta­lel­ser frem­sagt tid­li­ge­re af par­ti­et,« si­ger Marjory van den Bro­e­ke, der har bedt om end­nu et mø­de med An­ders Vi­sti­sen på tors­dag.

Til BT si­ger An­ders Vi­sti­sen: »Vi står jo i den apar­te si­tu­a­tion, at vi skal be­ta­le nog­le pen­ge til­ba­ge, som vi er eni­ge med Eu­ro­pa-Par­la­men­tet om, er in­den for reg­ler­ne, Det er ik­ke en si­tu­a­tion, de har prø­vet så tit. Vi har for­talt dem, at det er et po­li­tisk valg, at vi va­el­ger at be­ta­le pen­ge­ne til­ba­ge.«

Gårs­da­gens mø­de blev af­holdt ef­ter den se­ne­ste uges debat om Dansk Fol­ke­par­tis brug af EU-mid­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.