IS ero­brer by ef­ter sol­da­ters flugt

BT - - NYHEDER -

Is­la­misk Stat har i går ero­bret by­en Rut­ba i den ve­st­li­ge del af Irak, rap­por­te­rer tv­ka­na­len al-Ja­ze­e­ra.

Iraki­ske sol­da­ter skal iføl­ge tv-ka­na­len ha­ve for­ladt by­en.

Rut­bas ind­byg­ger­tal har tid­li­ge­re va­e­ret op­gi­vet til mel­lem 20.000 og 30.000. By­en lig­ger ved ho­ved­vej­en mel­lem Iraks ho­ved­stad, Bag­dad, og Jor­dans ho­ved­stad, Am­man.

Is­la­misk Stats ero­bring af Rut­ba sker på trods af, at en ko­a­li­tion for en uge si­den ind­led­te en of­fen­siv mod IS i den sto­re by Mo­sul, der lig­ger i det nord­li­ge Irak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.