35-årig gen­nem­ban­ket og over­ha­eldt med ben­zin

BT - - NYHEDER -

To ma­end er ved Ret­ten i Hjør­ring ble­vet va­re­ta­egts­fa­engs­let i fi­re uger, sig­tet for drabs­for­søg. Det var ef­ter alt at døm­me et ba­nalt fa­erds­elsuheld, der red­de­de en 35-årig mand fra en gru­som død.

Ved 04-ti­den i går mor­ges kom de to nu fa­engs­le­de ma­end kø­ren­de i en va­re­bil på Tu­en­vej ved Fre­de­riks­havn. De på­kør­te en knal­lert , og da po­li­ti­et duk­ke­de op og be­tjen­te­ne kig­ge­de ind i la­strum­met, fandt de en sva­ert kva­e­stet mand liggende i en blan­ding af blod og ben­zin.

An­kla­ger ved Nord­jyl­lands Po­li­ti Tho­mas Klin­gen­berg sag­de tid­li­ge­re man­dag til Ek­stra Bla­det, at det var po­li­tiets op­fat­tel­se, at ma­en­de­ne vil­le bra­en­de de­res of­fer.

På sy­ge­hu­set kun­ne la­e­ger­ne kon­sta­te­re, at den 35-åri­ge hav­de ik­ke fa­er­re end tre kra­nie­brud og var ble­vet skå­ret i ma­ven med en skarp gen­stand. Han er nu lagt i ko­ma.

De to nord­jy­ske ma­end på 30 og 41 år, som sad for­an i va­re­bi­len, blev an­holdt og alt­så i går af­tes va­re­ta­egts­fa­engs­let. I grund­lovs­for­hø­ret na­eg­te­de de sig skyl­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.