An­kla­get for at pak­ke do­ping som au­to­de­le

BT - - NYHEDER -

Kunst, møb­ler, smyk­ker og ure for na­e­sten 400.000 kr. kan hav­ne i statskas­sen i for­bin­del­se med en straf­fesag om han­del med il­le­gal do­ping og la­e­ge­mid­ler.

Bl.a. ma­le­ri­er af Kri­sti­an von Horns­leth samt Breit­ling- og Hublot-ure kra­e­ver an­kla­ge­myn­dig­he­den kon­fi­ske­ret hos den ene af de to ma­end, der er til­talt i sa­gen. Og­så 153.000 kr. på en bank­kon­to samt ca. 200.000 kr. i kon­tan­ter skal di­ri­ge­res over i de of­fent­li­ge kas­ser, ly­der kra­vet.

Alt sam­men er ud­byt­tet af en vel­or­ga­ni­se­ret il­le­gal for­ret­ning med do­ping­mid­ler, på­stås det i et an­kla­ge­skrift fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

Ana­bo­le ste­roi­der og an­dre mid­ler blev mar­keds­ført på in­ter­net­tet og af­sendt i pak­ker med af­sen­de­re som ’Jysk Sli­be­ri’, ’Au­to­parts’ og ’Fyns au­to­de­le’. An­kla­ge­myn­dig­he­den vil kra­e­ve en straf på me­re end fi­re års fa­engsel. De til­tal­te na­eg­ter sig skyl­di­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.