’’ ’’ ’’

BT - - DEBAT -

Dansk po­li­ti­ker forta­el­ler om ’EUs eli­te-pro­pa­gan­da-sol­da­ter’, der ka­em­per mod Rusland

TV-Sv­jes­da

Al­le fol­ke­tings­med­lem­mer bur­de pas­se me­get på, at de ik­ke la­der sig bruge som ’nyt­tig idi­ot’ af Pu­tin og hans re­gi­me

Mi­cha­el Aa­strup (V)

Dybt ska­de­ligt. For Dan­mark, Eu­ro­pa og ve­sten. Ma­rie Krarup er Pu­tins nyt­ti­ge idi­ot. Pu­tin må skri­ge af grin

Mor­ten Hel­veg (R)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.