FAKTA

BT - - NYHEDER -

Fa­eno­me­net med dra­e­ber­k­lov­ne, der skra­em­mer el­ler over­fal­der de­res of­re, har va­e­ret kendt i USA si­den 2014. I au­gust steg an­tal­let af hen­ven­del­ser til ame­ri­kansk po­li­ti. Si­den er de uhyg­ge­li­ge klov­ne duk­ket op i lan­de som Bra­si­li­en, Me­xi­co, Ca­na­da, Stor­bri­tan­ni­en Dan­mark, Tys­kland, Sve­ri­ge og Østrig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.