Tue, 32 år

BT - - NYHEDER -

Hvor man­ge smø­ger ry­ger du om da­gen? »Jeg tror, at det va­ri­e­rer fra fi­re til 40 smø­ge.r« Har du over­ve­jet at stop­pe? »Jeg stop­pe­de en­gang i to år, men jeg røg i igen. Jeg fe­strøg lidt, for­di det var rart, og der var god stem­ning. Jeg føl­te, at jeg hav­de fuld­sta­en­dig kon­trol over det, men så plud­se­lig hav­de man det ik­ke me­re.«

af dan­sker­ne røg i 2015. 17 pro­cent ry­ger dag­ligt. 7 pro­cent ry­ger me­re end 15 ci­ga­ret­ter dag­ligt. af de, der ry­ger, vil ger­ne hol­de op med at ry­ge.

»Nej. Hvis jeg sid­der og drik­ker en øl, så ry­ger jeg og­så en smøg. Hvis jeg sid­der og lø­ser en kryds og tva­ers, så ry­ger jeg og­så en smøg. Det hø­rer til i min ver­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.