Rejs med ra­bat i ju­len

BT - - NYHEDER -

BUS OG TOG I JU­LEN DSB: Her kan du få or­an­ge­bil­let­ter ned til 129 kr. i pe­ri­o­den fra 23. de­cem­ber til 2. ja­nu­ar. DSB kø­rer tog i he­le lan­det og indsa­et­ter fle­re togs­a­et i ju­le­pe­ri­o­den. Rød­bil­let: Her kan du få bil­let­ter ned til 120 kr. i pe­ri­o­den fra den 23. de­cem­ber til 2. ja­nu­ar. Rød­bil­let har desti­na­tio­ner i he­le lan­det, og den 23. de­cem­ber har sel­ska­bet én af­gang i ti­men fra klok­ken 06.00 til 23.00. Li­nie 888: For­ven­ter at sen­de kø­re­plan for ju­le­kørs­len ud i slut­nin­gen af må­ne­den. Li­nie 888 kø­rer til man­ge desti­na­tio­ner på bå­de Fyn og i Jyl­land. Ru­te1000: Her fo­re­lig­ger hver­ken kø­re­plan el­ler pri­ser for ju­len end­nu. Sel­ska­bet kø­rer ru­ter mel­lem Aar­hus og Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.