Film­stjer­ne skal va­e­re far igen

BT - - TV/RADIO -

mit liv og og­så den vig­tig­ste rol­le i mit liv,« sag­de han og til­fø­je­de:

»Børn be­ri­ger ens liv, de be­gra­en­ser det ik­ke. De gi­ver dig in­spira­tion og dyb­de i for­stå­el­sen af me­nin­gen med li­vet, og hvor­for vi egent­ligt er på jor­den.«

Den uni­ver­si­tets­ud­dan­ne­de og rid­der­slå­e­de sku­e­spil­ler slog for al­vor igen­nem med sin rol­le som de­tek­ti­ven Sher­lo­ck Hol­mes i tv-se­ri­en ’Sher­lo­ck’ og har si­den få­et en de­di­ke­ret fanska­re, der kal­der sig selv for ’Cum­ber­bit­ches’.

Be­ne­di­ct Cum­ber­batch kan ses spil­le over for dan­ske Mads Mik­kel­sen i Mar­vel-bra­get ’Do­ctor Stran­ge’, som får bi­o­graf­pre­mi­e­re i Dan­mark 28. ok­to­ber. Jeg er så spa­endt på at mø­de mit barn, og det bli­ver en ka­em­pe del af mit liv og og­så den vig­tig­ste rol­le i mit liv /ritzau/FO­KUS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.