Es­b­jerg-le­jes­vend: ’Skønt at sco­re’

BT - - SPORTEN -

IN­GEN JUBEL Så har Awer Ma­bil og­så prø­vet at sco­re i Su­per­liga­en. Men da den 20-åri­ge midt­ba­ne­spil­ler på et vel­ti­met fris­park hav­de bragt Es­b­jerg for­an 1-0 i Su­per­liga­hjem­me­kam­pen mod FC Midtjyl­land und­lod han at juble.

»Det er al­tid skønt at sco­re. Men jeg ken­der jo FCM-spil­ler­ne sa­er­de­les godt,« sag­de Awer Ma­bil og hen­ty­de­de til, at han i den­ne sa­e­son er ud­le­jet til Es­b­jerg af FC Midtjyl­land og et stør­re gla­e­des­ud­brud der­for nok vil­le va­e­re ble­vet op­fat­tet som upas­sen­de.

»Ef­ter pla­nen ven­der jeg til­ba­ge til FCM til som­mer. Men med hen­syn til min ud­vik­ling som fod­bold­spil­ler, er det vig­tigt, at jeg er i en klub, der gi­ver mig mas­ser af tid på ba­nen. Det gør man hel­dig­vis i Es­b­jerg li­ge nu,« sag­de Awer Ma­bil, der er født i afri­kan­ske Syds­u­dan og kom til Dan­mark fra en klub i den au­stral­ske by Adelai­de.

Awer Ma­bils scor­ing faldt i kam­pens 24. mi­nut, men kort tid ef­ter fik FCMs Jo­nas Bor­ring bragt ba­lan­ce i regn­ska­bet.

»Den scor­ing gjor­de ondt. Ef­ter­føl­gen­de faldt vo­res spil sam­men. Det var lat­ter­ligt rin­ge af os,« sag­de Es­b­jergs Casper Ni­el­sen.

Es­b­jerg-tra­e­ner Co­lid Todd gav ham ret.

»Jeg sy­nes, at vi kom ud til kam­pen med god ta­en­ding. Men det er ty­de­ligt, at vi mang­ler selv­til­lid i øje­blik­ket,« sag­de han.

Ef­ter sa­e­so­nens før­ste 14 spil­ler­un­der lig­ger Es­b­jerg sidst med blot ot­te po­int, og man skal helt til­ba­ge til 22. au­gust for at fin­de ve­stjy­der­nes før­ste og ene­ste sejr i den­ne sa­e­son. Den­gang vandt man 3-2 over OB. Det er vig­tigt, at jeg er i en klub, der gi­ver mig mas­ser af tid på ba­nen. Det gør man hel­dig­vis i Es­b­jerg

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.