CR7 og de 29 kon­kur­ren­ter

BT - - SPORTEN -

DEN BESTE Det vil va­e­re en over­ra­skel­se, hvis ud­de­lin­gen af Bal­lon d’Or ik­ke en­der med at bli­ve ledsa­get af et run­gen­de ’Si­i­i­i­i­i­i­ii’. Cri­sti­a­no Ro­nal­do er stor­fa­vo­rit til at bli­ve kå­ret til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler igen i år, hvor Fran­ce Foot­ball ef­ter seks års par­løb med FIFA, nu igen selv står får at ud­de­le Bal­lon d’Or.

Det fran­ske fod­bold­ma­ga­sin har i lø­bet af man­da­gen of­fent­lig­gjort de 30 no­mi­ne­re­de til den pre­stig­ful­de pris, som de fle­ste for­ven­ter bli­ver gi­vet til Ro­nal­do.

»Når det hand­ler om Bal­lon d’Or, så er det af­gjort for i år. Ro­nal­do har vun­det årets to sto­re tur­ne­rin­ger,« kon­sta­te­re­de fran­ske An­to­i­ne Gri­ez­mann tørt ef­ter EM-slut­run­den, hvor han i øv­rigt selv blev kå­ret til tur­ne­rin­gens bed­ste spil­ler. Ro­nal­dos evi­ge ri­val Lio­nel Mes­si må ’nø­jes’ med at va­e­re ble­vet spansk mester og po­kal­vin­der med Bar­ce­lo­na, mens han med Ar­gen­ti­na tab­te Co­pa Ame­ri­ca-fi­na­len til Chi­le. Oven i kø­bet blev Ro­nal­do no­te­ret for i alt 51 mål i 2015/16-sa­e­so­nen i al­le tur­ne­rin­ger mod Mes­sis 41. Ro­nal­do har tid­li­ge­re vun­det Bal­lon d’Or til­ba­ge i 2008, hvor han spil­le­de for Manchester Uni­ted, og to år i tra­ek i 2013 og 2014 har han og­så vun­det den fu­sio­ne­re­de pris, FIFA Bal­lon d’Or. Mod­sat de år, hvor FIFA var med i pri­sen, er der ik­ke la­en­ge­re land­stra­e­ne­re og lands­holds­an­fø­re­re med i kårin­gen. Nu bli­ver Bal­lon d’Or ude­luk­ken­de ba­se­ret på de stem­mer, som et in­ter­na­tio­nalt pa­nel af jour­na­li­ster af­gi­ver. De dan­ske stem­mer bli­ver af­gi­vet af Tips-Bla­dets re­dak­tør Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen. Sid­ste år gav han Lio­nel Mes­si fem stem­mer, Lu­is Suárez tre og Cri­sti­a­no Ro­nal­do en en­kelt.

NO­MI­NE­RE­DE SERGIO AGÜERO (Manchester Ci­ty) PI­ER­RE-EMERICK AUBAMEYANG (Borus­sia Dort­mund) GARETH BALE (Re­al Madrid) GIANLUIGI BUFFON (Ju­ven­tus) CRI­STI­A­NO RO­NAL­DO (Re­al Madrid) KE­VIN DE BRUYNE (Manchester Ci­ty) PAULO DYBALA (Ju­ven­tus) DIE­GO GODIN (At­léti­co Madrid) AN­TO­I­NE GRI­EZ­MANN (At­léti­co Madrid) GONZALO HIGUAIN (Na­po­li/Ju­ven­tus) ZLA­TAN IBRA­HIM­OVIC (PSG/Manchester Uni­ted) AN­DRÉS INIESTA (Bar­ce­lo­na KOKE (At­le­ti­co Madrid) TONI KROOS (Re­al Madrid) RO­BERT LEWANDOWSKI (Bay­ern Mün­chen) HU­GO LLORIS (Tot­ten­ham) RIYAD MAHREZ (Lei­ce­ster) LIO­NEL MES­SI (FC Bar­ce­lo­na) LUKA MODRIC (Re­al Madrid) THO­MAS MÜL­LER (Bay­ern Mün­chen) MA­NU­EL NEUER (Bay­ern Mün­chen) NEY­MAR (FC Bar­ce­lo­na) DIMITRI PAYET (West Ham Uni­ted) PEPE (Re­al Madrid) PAUL POG­BA (Manchester Uni­ted) RUI PATRICIO (Spor­ting Portu­gal) SERGIO RAMOS (Re­al Madrid) LU­IS SUÁREZ (FC Bar­ce­lo­na) JA­MIE VARDY (Lei­ce­ster Ci­ty) ARTURO VIDAL (Bay­ern Mün­chen)

Re­al Madrid Ju­ven­tus Manchester Uni­ted Ar­se­nal Ar­se­nal Tot­ten­ham Chel­sea

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.