Så er den ged

BT - - SPORTEN -

GED I DEN og de ef­ter­føl­gen­de to og snup­pe­de bil­let­ten til Wor­ld Se­ri­es.

I 2003 ind­traf det må­ske smerte­lig­ste øje­blik i Cubs’ hi­sto­rie:

For­an 3-0 i ot­ten­de in­ning af den sjet­te kamp i NLCS mod Fl­o­ri­da Marl­ins var Mois­es Alou ved at gri­be en Marl­ins-spil­ler ud og sen­de Cubs én ta­et­te­re på Wor­ld Se­ri­es, da en til­sku­er ved navn Ste­ve Bart­man for­søg­te at gri­be den vild­far­ne bold, men i pro­ces­sen fik for­styr­ret Alou så me­get, at det blev til en frem for en Cubs end­te med at ta­be kam­pen og og­så den af­gø­ren­de sy­ven­de kamp, og Bart­man måt­te es­kor­te­res fra sta­dion af sik­ker­heds­vag­ter og pla­ce­res un­der po­li­ti­be­skyt­tel­se i sit eget hjem.

Bol­den, som Ste­ve Bart­man for­søg­te at gri­be, blev året ef­ter til­in­tet­gjort ved en ce­re­mo­ni på en lo­kal re­stau­rant. Et af utal­li­ge for­søg på at bry­de for­ban­del­sen. Va­erts­hu­se­je­ren Bil­ly Si­a­nis gjor­de sit ved at er­kla­e­re for­ban­del­sen for løf­tet i 1969. Hans nevø har ad fle­re om­gan­ge få­et lov til at ta­ge en ny ged med ind på ba­nen på Wrig­ley Fi­eld, der og­så er ble­vet på­ført vie­vand fra Va­ti­ka­net. In­tet har hjul­pet.

Det gjor­de det ik­ke bed­re for Cubs-fan­se­ne, at de i 2004 kun­ne se de­res li­del­ses­fa­el­ler i Bo­ston fejre Red Sox’ tri­umf i Wor­ld Se­ri­es og op­ha­e­vel­sen af

fra 1920. El­ler at by­s­bør­ne­ne fra Chi­ca­go Whi­te Sox snup­pe­de mester­ska­bet i 2005 og gjor­de sig fri af

fra 1919. ‘En dag går vi he­le vej­en’ Nu kan det bli­ve Cubs’ tur. Hol­det vandt flest kam­pe i grund­spil­let og gik ind til slut­spil­let som fa­vo­rit til at vin­de Wor­ld Se­ri­es. Det har na­tur­ligt nok truk­ket for­ban­del­sen frem i ram­pe­ly­set igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.