Cur­se of the Bam­bi­no

BT - - SPORTEN -

FINALESERIEN SPIL­LES SOM

er den mest kend­te for­ban­del­se in­den for ame­ri­kansk ba­se­ball. For­ban­del­sen ka­e­des sam­men med Bo­ston Red Sox’ be­slut­ning om at hand­le Ge­or­ge Herman Ruth Jr., bed­re kendt som ‘Ba­be Ruth’ el­ler ‘The Bam­bi­no’, til ri­va­ler­ne fra New York Yankees i ja­nu­ar 1920 – godt et år ef­ter hol­dets tred­je sejr i Wor­ld Se­ri­es på fi­re år. Her­ef­ter vandt Red Sox ik­ke Wor­ld Se­ri­es før 2004.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.