DEN SIK­RE

BT - - SPORTEN -

Op­ryk­ker­ne fra Lyng­by har im­po­ne­ret alt og al­le i den­ne sa­e­son.

Ef­ter 14 spil­ler­un­der ka­em­per de med om top tre-pla­ce­rin­ger­ne i ste­det for bund­pla­ce­rin­ger­ne, og pra­e­sta­tio­ner­ne i den se­ne­ste må­neds tid har va­e­ret så solide, at book­ma­ker­ne nu har aen­dret hold­ning til Lyng­bys chan­cer i den­ne sa­e­son.

Fak­tisk er de kon­ge­blå nu fa­vo­rit­ter til en plads i slut­spil­let. Dan­ske Spil er for ek­sem­pel helt ne­de i od­ds 1,70 på, at det kom­mer til at ske mod 2,05 på, at de mis­ser slut­spil­let.

»David Ni­el­sen har for­må­et at sa­et­te sit Lyng­by-hold godt op til Su­per­liga­en. De kom­mer til chan­cer og ser solide ud de­fen­sivt, så vi ser in­gen grund til, at de plud­se­lig skul­le lø­be ind i en lang sti­me af ne­der­lag og sa­et­te de­res for­spring over styr,« si­ger od­ds­ansvar­li Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.