1,73

BT - - SPORTEN -

Vi har fat i to hold her, som har vidt for­skel­lig mo­ti­va­tion til den­ne kamp. Da Liverpool ik­ke er med i Eu­ro­pa, jag­ter Jür­gen Kl­opp og­så den­ne tur­ne­ring og er kom­met i ta­et på sta­er­ke­ste op­stil­ling i de før­ste par kam­pe, som da beg­ge og­så er vun­det klart. Tot­ten­ham der­i­mod er med i Cham­pions Le­ague, og der­for har den­ne tur­ne­ring ik­ke den sto­re pri­o­ri­tet. Selv om Tot­ten­ham har en re­la­tivt bred trup, vil det selv­føl­ge­lig sva­ek­ke hol­det kraf­tigt, hvis Mauri­co Po­chet­ti­no som ven­tet skif­ter man­ge folk i star­top­stil­lin­gen. Der­for lig­ner Liverpool dagens sik­re spil.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.