1,91

BT - - SPORTEN -

Rung­sted har va­e­ret sa­e­so­nens mest må­l­ri­ge hold, og det for­står man godt. Hol­det har set me­get skar­pe ud of­fen­sivt, men mod­sat gi­vet over­ra­sken­de man­ge nem­me mål va­ek i den an­den en­de, og seks af hol­dets ot­te kam­pe så langt har da og­så va­e­ret med mindst fem scor­in­ger. De mø­der her et Søn­derjy­ske-hold, som har va­e­ret en ka­em­pe skuf­fel­se i den­ne sa­e­son, og som på det se­ne­ste og­så va­e­ret klart bed­re of­fen­sivt end de­fen­sivt. Da de to hold mød­tes for fi­re da­ge si­den, kom der da og­så ot­te mål, så en fin be­ta­ling på mindst seks mål i dag.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.