Por­no­stjer­nes hus brød i brand

BT - - NYHEDER -

BRANDVARMT po­r­no­film, og da bran­den brød ud i en la­de i Sne­se­re ved Lund­by, var hun nervøs for, at il­den vil­le bre­de sig til det rum med com­pu­te­re, hvor hele hen­des for­ret­ning lå på ser­ve­re. Com­pu­te­re skul­le red­des Der­for sat­te hun alt ind for at få com­pu­ter­ne ud af rum­met, og nu er hun tak­nem­me­lig for, at hun op­da­ge­de bran­den i ti­de, for­di hun skul­le ud at hen­te nog­le strip­per­støv­ler i la­den, og ud­bry­der i in­ter­viewet ’thank god for strip­per­støv­ler.’

Der kom in­gen til ska­de, men De­ni­ce Klarsko­vs cam­ping­vogn ud­bra­end­te, og den skul­le hun el­lers ha­ve brugt på en ar­bejds­tur til Ero­tic Wor­ld-mes­sen i Aar­hus.

Det er end­nu uvist, hvorfor bran­den brød ud.

De­ni­ce Klarskov ud­gav sin før­ste egen­pro­du­ce­re­de po­r­no­film i 2005 og har sit eget fir­ma. Hun dri­ver og­så sin egen ero­ti­ske webcam­por­tal og event­bu­reau. Hun har bå­de med­vir­ket i film i USA, Asi­en og Eu­ro­pa, men hun er ik­ke selv så ak­tiv som sku­e­spil­ler la­en­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.