Rø­ve­de mor iført klov­ne­ma­sker

BT - - NYHEDER -

I den se­ne­re tid har per­so­ner iført klov­ne­ma­sker skra­emt folk på ga­der og stra­e­der over stort set hele lan­det.

Men tirs­dag blev det ik­ke ved det at skra­em­me, da to ma­end iført klov­ne­ma­sker be­gik rø­ve­ri mod en 28-årig kvin­de i Holste­bro.

De to ma­end, der ud over klov­ne­ma­sker var iført sort tøj, pas­se­de kvin­den op, da hun kom gå­en­de ad Astrid No­a­cks Vej med sin bar­ne­vogn.

»De er be­va­eb­net med en køl­le og en ligh­ter, og i for­bin­del­se med trus­ler­ne, sa­et­ter de ild til et myg­ge­net på bar­ne­vog­nen,« forta­el­ler vagt­chef Bjar­ne Ask­holm fra Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti.

Hver­ken mor el­ler barn kom til ska­de i for­bin­del­se med rø­ve­ri­et, men de to ma­end fik ud­le­ve­ret morens ha­e­ve­kort.

Rø­ver­ne be­skri­ves som 1820 år gam­le, og de tal­te dansk. De var iført hvi­de klov­ne­ma­sker med blå øj­ne og rø­de na­e­ser. Ef­ter rø­ve­ri­et løb de ad Wag­ner­s­vej mod syd. »Vi vil me­get ger­ne hø­re fra folk, der må­ske har va­e­ret ude at gå tur i om­rå­det om­kring kl. 17.30,« si­ger vagt­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.