Fol­ke­vogn ind­går mil­li­ard­for­lig i USA

BT - - NYHEDER -

En ame­ri­kansk dom­stol god­ken­der Fol­ke­vogns plan for at ret­te op på den sto­re di­e­selskan­da­le, der brød ud i 2015 og tru­e­de med at kna­ek­ke den enor­me bil­fa­bri­kant.

Fol­ke­vogn, VW, vil bru­ge i alt 14,7 mil­li­ar­der dol­lar, 101 mia. kr., på pro­gram­met.

»Det­te for­lig kom­pen­se­rer sagsø­ger­ne i på til­stra­ek­ke­lig og fair må­de,« skri­ver dom­mer Char­les Brey­er iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Iføl­ge Reu­ters har dom­sto­len i San Fran­ci­sco, der sid­der med sa­gen, god­kendt VWs plan om at kø­be 475.000 bi­ler til­ba­ge fra kun­der, der fø­ler sig snydt. Der ud over vil kun­der, der har lea­set VW-di­e­sel­bi­ler kun­ne op­si­ge de­res af­ta­ler gra­tis og al­le vil få en kon­tant er­stat­ning. Det vil ko­ste i om­eg­nen af 10 mil­li­ar­der dol­lar, mens VW vil bru­ge små fem mil­li­ar­der dol­lar på pro­gram­mer, der skal op­ve­je ska­den på mil­jø­et, som sel­ska­bets fusk med ud­led­ning af ska­de­li­ge stof­fer har med­ført.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.