Tis tru­er ver­dens hø­je­ste kir­ketårn

BT - - NYHEDER -

Ver­dens hø­je­ste kir­ketårn, der lig­ger i den sydty­ske by Ulm, tru­es af ma­end, der tis­ser op ad kir­ken. Den go­ti­ske kir­kes sten­fun­da­ment ned­bry­des nem­lig af sal­te og sy­re fra uri­nen, skri­ver den ty­ske avis Südwest Pres­se. Selv om by­en tid­li­ge­re på året har for­hø­jet bø­de­straf­fe­ne til dem, der bli­ver ta­get i uger­nin­gen, har det har ik­ke gjort den sto­re for­skel. - Jeg har holdt øje i et halvt år nu. Og igen er der urin og opkast, si­ger Mi­cha­el Hil­bert, der le­der af­de­lin­gen for be­va­rel­se af byg­nin­gen. Han si­ger til avi­sen, at han ik­ke er ’tis­sepo­li­ti’, men at han øn­sker, at myn­dig­he­der­ne skri­der ind og stop­per pro­ble­met. »Det hand­ler om at op­ret­hol­de lov og or­den,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.