’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Dron­nin­gen har i dis­se da­ge en me­ning om alt mu­ligt: sam­ar­bejds­po­li­tik­ken, Af­g­ha­ni­stan og ind­van­drer­ne. Bør hun ik­ke ta­ge en slap­per?

Hol­ger K. Ni­el­sen

Dron­nin­gens ud­mel­din­ger er jo slet ik­ke det mind­ste kon­tro­ver­si­el­le, fol­kens! Der er in­gen, som ik­ke me­ner, at der er ud­for­drin­ger blandt nog­le af Dan­marks flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, og at der skal fin­des løs­nin­ger på dis­se ud­for­drin­ger

Liv Holm An­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.