’Han går me­re og me­re i styk­ker’

BT - - NYHEDER -

STØT­TE op hos sin mor i Fre­de­riks­sund - i man­ge år som ene­barn, men har se­ne­re få­et fem min­dre sø­sken­de, da mo­de­ren mød­te en ny mand.

I et in­ter­view med Kri­ste­ligt Dag­blad forta­el­ler Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, at han var me­get knyt­tet til sin mor de før­ste år, men at det aen­dre­de sig, da hun fik hans min­dre sø­sken­de.

»I mi­ne be­gyn­den­de te­e­na­ge­år gif­te­de hun sig igen og fød­te mi­ne fem min­dre sø­sken­de. Det gjor­de, at hen­des fo­kus flyt­te­de sig va­ek fra mig, og fra det tids­punkt be­gynd­te min mor­mor og mor­far at fyl­de me­get i mit liv. De blev en fast ker­ne i mi­ne mod­ne barn­doms- og ung­domsår, og det var dem, jeg søg­te råd hos, da jeg skul­le til at fin­de mi­ne eg­ne ben at stå på,« sag­de han i maj til avi­sen. Se­ri­øs mi­stan­ke Dog forta­el­ler han og­så, at han al­drig har følt sig svig­tet af sin mor, men at de blot var op­ta­get af for­skel­li­ge ting i de år.

I dag re­pra­e­sen­te­rer de to så sam­me par­ti.

Dansk Fol­ke­par­tis nye for­mand for grup­pen i EU-Par­la­men­tet, An­ders Vi­sti­sen, stod man­dag sko­le­ret for par­la­men­tet for at for­kla­re bru­gen af EU-mid­ler. Par­la­men­tets talskvin­de sag­de ef­ter mø­det.

»Vi har se­ri­øs mi­stan­ke om svin­del grun­det mod­stri­den­de ud­ta­lel­ser frem­sagt tid­li­ge­re af par­ti­et,« lød det fra Marjory van den Bro­e­ke iføl­ge Ritzau.

Der­for skal An­ders Vi­sti­sen end­nu en gang mø­de op for at for­kla­re sig i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.