Spansk for­bund får ny mil­li­onbø­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - /ritzau/

Det span­ske fod­bold­for­bund har for an­den gang på to år få­et en mil­li­onbø­de – den­ne gang på 1,5 mio. kr. – af FIFA for ik­ke at ha­ve styr på stor­klub­ber­nes ulov­li­ge kon­trak­ter med spil­le­re un­der 18 år, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP.

Til­ba­ge i 2014 var det FC Bar­ce­lo­nas ulov­li­ge kon­trak­ter med ung­doms­spil­le­re, der ko­ste­de fod­bold­for­bun­det en bø­de, og den­ne gang er det Re­al Madrid og At­léti­co Madrids ung­dom­s­kon­trak­ter, der ko­ster. Al­le tre klub­ber har li­ge­le­des få­et bø­der i mil­li­onklas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.