Klø­vet af Tro­els

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med dem til­ba­ge er vo­res trup ble­vet bre­de­re.« Over­ve­jer frem­ti­den Pe­ter Ene­vold­sen har – li­ge­som ch­eftra­e­ner Jakob Mi­chel­sen – kon­trak­t­ud­løb til som­mer, men her og nu har han end­nu ik­ke be­slut­tet, hvor­vidt han fort­sa­et­ter i rol­len som as­si­stent­tra­e­ner.

»Jeg stor­tri­ves i Søn­derjyske. Det er en fin klub at va­e­re i. Men nu har jeg i snart fem sa­e­so­ner kørt de 240 ki­lo­me­ter frem og til­ba­ge mel­lem Ha­der­s­lev og min fa­ste bo­pa­el i Aal­borg. Jeg skal ha­ve gjort op med mig selv, om jeg fort­sat har lyst til at ta­ge de lan­ge tu­re,« sag­de Pe­ter Ene­vold­sen, der af­vi­ser, at hans be­slut­ning vil bli­ve på­vir­ket af, om ch­eftra­e­ner Jakob Mi­chel­sen va­el­ger at for­la­de Søn­derjyske til for­del for et af de job, han er ble­vet til­budt i ud­lan­det.

»Jeg har i min tid i Søn­derjyske sam­ar­bej­det godt mod med bå­de Lars Søn­der­gaard og nu Jakob Mi­chel­sen. Bli­ver der skif­tet ud på po­sten, er jeg sik­ker på, at det vil fort­sa­et­te på sam­me må­de,« sag­de Pe­ter Ene­vold­sen

Det bli­ver Søn­derjy­skes sport­s­chef, Hans Jør­gen Hay­sen, som Pe­ter Ene­vold­sen skal ta­le frem­tid med.

Her og nu kon­cen­trer Hans Jør­gen Hay­sen sig dog om vin­te­r­ens trans­fer­vin­due.

»Til den tid ud­lø­ber bå­de Ke­es Lu­i­jckx’ kon­trakt. Som ud­gangs­punkt vil vi ger­ne for­la­en­ge af­ta­len med ham. Men vi er end­nu ik­ke ble­vet eni­ge med ham om de øko­no­mi­ske de­tal­jer,« sag­de han. JAKOB MI­CHEL­SEN

FØDT: JOB: TID­LI­GE­RE KLUB­BER: 2007-2009:

30. sep­tem­ber 1980 Tra­e­ner i Søn­derjyske (kvin­der) IK Sko­v­bak­ken

2009-2011: 2011-2012: 2012-2014: 2014-2015: 2015-NU:

IK Sko­v­bak­ken Ho­bro IK Tan­za­nia (U/19) Ski­ve IK Søn­derjyske

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.