’Helt vild pra­e­sta­tion’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DAVID NI­EL­SEN

FØDT: JOB: TID­LI­GE­RE KLUB­BER: 2011: 2011-2013: 2014:

1. de­cem­ber 1976 Tra­e­ner i Lyng­by Løv-Ham (as­si­stent) Nest-So­tra Strøms­god­set (as­si­stent)

2014-2015: 2015-NU:

Strøms­god­set Lyng­by POKALSENSATION Hol­det lig­ger num­mer fi­re i Su­per­liga­en. Al­li­ge­vel tab­te Lyng­by Bold­klub tred­jer­un­de­kam­pen i DBU Po­ka­len til 2. di­vi­sions­klub­ben Kjel­lerup IF med 3-4. »Det er en helt vild pra­e­sta­tion, de le­ve­rer. Sja­el­dent har jeg op­le­vet et så flot co­me­ba­ck i en kamp,« sag­de Lyng­by-tra­e­ner David Ni­el­sen. Og han hav­de ret. Så­le­des gik hans trop­per til pau­sen med en fø­ring på 3-0 på mål af Las­se Rise, Phi­lip Ras­mus­sen og Jens Od­gaard. Men in­den den or­di­na­e­re spil­le­tids op­hør hav­de midtjy­der­ne på fuld­tra­ef­fe­re af Jes­per Ni­el­sen, Kristoffer Lund og Mik­kel Da­hl ud­lig­net til 3-3. Der­med skul­le kam­pen ud i for­la­en­get spil­le­tid, hvor Pa­tri­ck Bang Ni­el­sen la­ve­de Kjel­lerup IFs sej­rs­mål. David Ni­el­sen kun­ne ef­ter kam­pen ha­ve brugt det som und­skyld­ning, at han hav­de la­det pro­fi­ler som Jes­per Han­sen, Kim Ojo, Mar­tin Ørnskov, Mi­cha­el Lumb og Hal­l­gri­mur Jo­nas­son stå over. Men det gjor­de han ik­ke. »Selv om jeg valg­te at gi­ve en ra­ek­ke af vo­res un­ge spil­le­re chan­cen, var det en kamp, vi gik ind for at vin­de. Vo­res pra­e­sta­tion i før­ste halv­leg er et godt be­vis på det­te,« sag­de David Ni­el­sen og til­fø­je­de: »Jeg vil ik­ke bru­ge det som und­skyld­ning, at vo­res tur til det jy­ske var pra­e­get af uheld. Først blev nog­le af vo­res spil­le­re ramt af ma­veon­de, og der­na­est lan­de­de vo­res fly fra København på grund af tå­ge så sent, at der ik­ke var tid til at spi­se in­den ki­ck­off. Fak­tum er, at spil­ler­ne løb tør for energi. Selv­føl­ge­lig er jeg enormt skuf­fet over re­sul­ta­tet. Men vi må vi­de­re. I we­e­ken­den ven­ter en vig­tig kamp for os mod Ran­ders.« Gla­e­der sig til lod­tra­ek­ning I Kjel­lerup IF hav­de man det na­tur­lig­vis fint med sen­sa­tio­nen.

»Det er et ka­em­pe­re­sul­tat for os, men egent­lig for­står jeg det ik­ke. Lyng­by var op­ti­malt for­be­redt til kam­pen. For kort tid si­den var et vi­deo­hold for­bi os for at fil­me en af vo­res kam­pe. De kend­te der­for vo­res styr­ker og svag­he­der ud­ma­er­ket,« sag­de sport­s­chef Mi­cha­el Toft Han­sen, der ser frem til lod­tra­ek­nin­gen til tur­ne­rin­gens fjer­de run­de sidst på ugen.

»Sid­ste år mod AGF måt­te vi flyt­te en po­kal­kamp til Sil­ke­borg. Den­ne gang mod Lyng­by kun­ne vi spil­le hjem­me i Kjel­lerup, for­di der ik­ke var di­rek­te TV-trans­mis­sion. Lad os ba­re få hjem­me­ba­ne­for­del igen,« sag­de Mi­cha­el Toft Han­sen.

Re­sul­ta­tet får ik­ke le­der­ne i Kjel­lerup IF til at skrue am­bi­tio­ner­ne op.

»Vi er en ama­tør­klub, og det har vi i sin­de at fort­sa­et­te med. Men kan vi på lør­dag be­sej­re Jam­mer­bugt, vil mulig­he­der­ne for at kva­li­fi­ce­re os til 2. di­vi­sions op­ryk­nings­spil bli­ve for­bed­ret va­e­sent­ligt. Det er dét, vi har som fo­kus­punkt li­ge nu,« sag­de Mi­cha­el Toft Han­sen. Først blev nog­le af vo­res spil­le­re ramt af ma­veon­de, og der­na­est lan­de­de vo­res fly fra København på grund af tå­ge så sent, at der ik­ke var tid til at spi­se in­den ki­ck­off

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.