Dolberg med kurs mod lands­hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Åge Ha­rei­de har i den før­ste pe­ri­o­de som land­stra­e­ner haft sva­ert ved at fin­de en an­grebs­kon­stel­la­tion, der vir­ker. Ni­co­lai Jør­gen­sen, Vik­tor Fi­s­cher, An­dreas Cor­ne­li­us, Yus­suf Poul­sen og Pio­ne Si­sto har al­le spil­let der, og kun Poul­sen har sco­ret i lø­bet af de se­ne­ste to kam­pe.

I mel­lem­ti­den lø­ber un­ge Kas­per Dolberg rundt i Hol­land og na­er­mest sco­rer ef­ter be­hag - se­ne­st i sid­ste spil­ler­un­de i topkam­pen mod Fey­eno­ord. Dan­ske Spil tror da og­så på, at det bli­ver be­løn­net med en lands­holds­plads. Så­le­des er der blot od­ds 1,75 på, at han er med i Åge Ha­rei­des na­e­ste trup.

»Det må ef­ter­hån­den va­e­re sva­ert for land­stra­e­ne­ren at se bort fra Dolberg, når han bli­ver ved med at sco­re flot­te mål i Hol­land. Han er en god af­slut­ter og en af de her fød­te an­gri­be­re, som vi ik­ke har så man­ge af,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke hos Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.