2,06

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter en for­fa­er­de­lig sa­e­son­start, ser det ud til, at West Ham nu er ved at fin­de me­lo­di­en igen med to sej­re i tra­ek, hvor mod­stan­de­ren i beg­ge til­fa­el­de ik­ke har sco­ret. Da de na­ep­pe kan nå med frem i top­pen af ra­ek­ken, vil det va­e­re op­lagt at gå ef­ter Le­ague Cup, og der­for er det sva­ert at se, at de skal va­e­re så un­der­tip­pe­de i den­ne kamp. Chel­sea er godt nok ik­ke med i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger og kan der­for til­la­de sig at sat­se på Le­ague Cup, men ali­i­ge­vel kan man na­ep­pe fo­re­stil­le sig an­det, end at mester­skabs­kam­pen har no­get stør­re pri­o­ri­tet. Spil 1X.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.