1,52

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

La­zio har va­e­ret godt spil­len­de i den­ne sa­e­son. Det blev godt nok kun til uaf­gjort i den se­ne­ste kamp i Rom mod Bo­log­na, men La­zio ram­te ba­re en dag, hvor selv de stør­ste chan­cer ik­ke vil­le ind - spil­let var godt, og man vandt blandt an­det hjør­ne­sta­ti­stik­ken med 18-0. Nu ga­el­der det så et Cag­li­a­ri-hold, som nor­malt kun pra­este­rer hjem­me, og som søn­dag har en me­get vig­tig kamp mod Pa­ler­mo, som man må­ske al­le­re­de har fo­kus på i for­hold til en ude­kamp, hvor det na­ep­p­pe bli­ver til po­int al­li­ge­vel. Som hol­de­ne har spil­let, lig­ner La­zio et fint ud­stik.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.