1,93

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker ik­ke helt åben­lyst, at In­ter skal va­e­re så kla­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Ef­ter tre ne­der­lag i tra­ek er hol­det nem­lig dum­pet ned i den ne­der­ste del af ta­bel­len, og spil­let har hel­ler ik­ke va­e­ret til me­get me­re. Ove­ni er Gary Me­del i ka­ran­ta­e­ne, hvil­ket ik­ke gør tin­ge­ne bedre. Tor­i­no kom­mer til kam­pen med seks kam­pe i tra­ek uden ne­der­lag og man har og­så i sto­re pe­ri­o­der spil­let som et top­hold, li­ge­som de­fen­si­ven er ble­vet styr­ket af Joe Harts an­komst i må­let. De er i stort set sta­er­ke­ste op­st­l­ling og skal va­e­re et fint spil ude mod In­ter.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.