Sa­gens ho­ved­punk­ter

BT - - MICHAEL LAUDRUPS SKATTESAG -

Som­me­ren 1997

Mi­cha­el Laud­rup skif­ter fra ja­pan­ske Vis­sel Ko­be til hol­land­ske Ajax Am­ster­dam.

Som­me­ren 1997

Mi­cha­el Laud­rups spil­ler­cer­ti­fi­kat er i 48 ti­mer i ha­en­der­ne på den bos­ni­ske klub NK Ce­lik. Ajax be­ta­ler klub­ben en over­gangs­sum, men en del af pen­ge­ne en­der – iføl­ge det hol­land­ske retsva­e­sen – hos Mi­cha­el Laud­rup. Der er der­med ta­le om en sign-on-fee – ik­ke en over­gangs­sum. En sign-on-fee er skat­teplig­tig i Hol­land. Det er en over­gangs­sum ik­ke.

Ef­ter­å­ret 1997/ for­å­ret 1998

I alt cir­ka 9,3 mil­li­o­ner kro­ner lan­der på Mi­cha­el Laud­rups bank­kon­to i Uni­bank.

For­å­ret 2001

Mi­cha­el Laud­rup ind­dra­ges i en skat­tesag, da den hol­land­ske an­kla­ge­myn­dig­hed ransa­ger Ajax Am­ster­dams lo­ka­ler og dan­ske­rens eget hjem. Det hol­land­ske skat­te­va­e­sen an­la­eg­ger ef­ter­føl­gen­de en sag mod Ajax Am­ster­dam, der blandt an­det bun­der i Mi­cha­el Laud­rups skif­te til klub­ben i 1997 og de pen­ge, der ef­ter­føl­gen­de lan­de­de på Laud­rups kon­to. Ajax ryger på an­kla­ge­ba­en­ken, mens Mi­cha­el Laud­rup ik­ke an­kla­ges, da myn­dig­he­der ik­ke har be­la­eg her­for.

Ef­ter­å­ret 2004

BT af­slø­rer de kre­a­ti­ve ud­be­ta­lin­ger fra Ajax til den bos­ni­ske klub NK Ce­lik/Mi­cha­el Laud­rup, der fø­rer et stort mil­li­onbe­løb uden om de hol­land­ske myn­dig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.