Mourin­ho vil se mands­mod

Ma­na­ger José Mourin­ho me­ner, at Man­che­ster Uni­ted skal vi­se sig som ma­end i Liga Cup-op­gø­ret mod lo­kal­ri­va­ler­ne Man­che­ster Ci­ty

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LO­KAL­BRAG Adam Eg­holm Mad­sen | Ritzau /ritzau/

Mourin­ho mod Gu­ar­di­o­la. Uni­ted mod Ci­ty. Rød mod blå. Godt nok er det ’kun’ i Liga Cup’en de to Man­che­ster-klub­ber mø­des i af­ten, men et lo­kal­brag er et lo­kal­brag, og med tan­ke på de to holds nu­va­e­ren­de form, er det langt­fra en kamp som al­le an­dre.

Man­che­ster Uni­ted brug­te me­re end en mil­li­ard kro­ner i som­me­rens trans­fer­vin­due, men pra­e­sta­tio­ner­ne i før­ste del af sa­e­so­nen har hidtil ik­ke va­e­ret pran­gen­de. Se­ne­st blev hol­det bla­est ud af ba­nen mod Chel­sea, der ban­ke­de Man­che­ster Uni­ted 4-0 i Pre­mi­er Le­ague.

Der er der­for pres på Uni­ted og ma­na­ger José Mourin­ho, som hå­ber på en trod­s­re­ak­tion i da­gens Liga Cup-kamp mod lo­kal­ri­va­ler­ne Man­che­ster Ci­ty.

»Vi er vir­ke­lig, vir­ke­lig ae­r­ger­li­ge, men det her er ik­ke for børn. Det er for ma­end. Vi skal vi­se os som ma­end og ar­bej­de for den na­e­ste kamp,« si­ger José Mourin­ho iføl­ge AFP.

Alarm­klok­ker­ne er så småt be­gyndt at rin­ge i stor­klub­ben. Den en­gel­ske avis The Ti­mes skrev i går med bag­grund i en unavn­gi­ven kil­de ta­et på en spil­ler i før­ste hold­strup­pen, at trup­pen er op­rørt over, at Mourin­ho er fra­va­e­ren­de i den dag­li­ge tra­e­ning. Aner et ven­de­punkt I Pre­mi­er Le­ague har de hal­ten­de re­sul­ta­ter ef­ter­ladt Uni­ted seks po­int ef­ter top­hol­de­ne. Men Mourin­ho sat­ser sta­er­kt på et ven­de­punkt i den kom­men­de tid.

»Jeg si­ger ik­ke, det er nem­me mod­stan­de­re, men vi har Burn­ley, Swan­sea, West Ham, Sun­der­land og Mid­dles­brough. Det er kam­pe, vi er nødt til at vin­de, mens hol­de­ne i top-fem skal spil­le mod hin­an­den.

»De kom­mer og­så til at ta­be po­int, så vi er sta­dig med i kam­pen,« si­ger José Mourin­ho.

Uni­ted hungrer ef­ter et godt re­sul­tat. Al­li­ge­vel sag­de po­rtu­gi­se­ren søn­dag til Mir­ror, at Liga Cup’en kun er fjer­de­pri­o­ri­tet i det ta­et­te kamp­pro­gram.

Og den ud­mel­ding er sød musik i ører­ne på Ci­ty-an­fø­rer Vin­cent Kom­pa­ny.

»Det er fy­sisk umu­ligt for mig at nedt­o­ne et der­by. Men jo me­re de si­ger, det er de­res fjer­de tur­ne­ring, jo bedre er det for os,« ly­der det fra an­fø­re­ren.

Man­che­ster Ci­ty top­per godt nok Pre­mi­er Le­ague, men ka­em­per selv med en ned­ad­gå­en­de form­kur­ve ef­ter fem kam­pe i tra­ek uden sejr. Søn­dag blev det kun til 1-1 hjem­me mod Sout­hamp­ton i Pre­mi­er Le­ague, og ef­ter­føl­gen­de blev spil­ler­ne holdt i om­kla­ed­nings rum­met en ti­me af ma­na­ger Jo­sep Gu­ar­di­o­la.

»Vi er voks­ne men­ne­sker, vi er am­bi­tiø­se, og vi ind­ser, at vi skal be­va­e­ge os fremad som en en­hed,« si­ger Kom­pa­ny.

FO­TO: REU­TERS

José Mourin­ho er an­gi­ve­ligt ved at kom­me på kant med trup­pen i Man­che­ster Uni­ted, for­di han iføl­ge spil­ler­ne er for fra­va­e­ren­de på tra­e­nings­ba­nen, skri­ver avi­sen The Ti­mes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.