Dan­foss

BT - - NYHEDER -

FAMILIEDYNASTIER Ak­ti­vi­tet: Ter­mosta­ter og in­du­stri­au­to­ma­tik Fa­mi­li­en Clau­sen sid­der fort­sat tungt på mag­ten i Dan­foss, der blev grund­lagt i 1933 af Mads Clau­sen. Sønnen, Jør­gen Mads Clau­sen, er i dag for­mand for be­sty rel­sen i Dan­foss, og har tid­li­ge­re fun­ge­ret som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i en år­ræk­ke. Hans lil­le­bror, Pe­ter Mads Clau­sen, er be­sty rel­ses­for­mand for Bit­ten og Mads Clau­sens Fond, der ejer om­kring halv­de­len af Dan­foss. Re­sten af

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.