Le­go

BT - - NYHEDER -

Ak­ti­vi­tet: Le­ge­tøj 75 pro­cent af le­ge­tøjs­kon­cer­nen er per­son­ligt ejet af Dan­marks al­ler­ri­ge­ste fa­mi­lie Kirk Kri­sti­an­sen gen­nem sel­ska­bet Kirk­bi a/ s, hvor Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.