’ En stor fod­bold­spil­ler og et stort men­ne­ske’

BT - - NYHEDER -

De var væ­rel­ses­kam­me­ra­ter sam­men un­der OL- tur­ne­rin­gen i Rom i 1960, og de vok­se­de op sam­men i fod­bold­mæs­sig for­stand på di­ver­se ta­lent­hold un­der Jysk Bold­spil Uni­on.

Tid­li­ge­re fod­bold­lands­holds­spil­ler Tom­my Tro­el­sen er blandt dem, der har haft for­nø­jel­sen af at ken­de Guld- Ha­rald ind­gå­en­de, og skal man tro Guld- Ha­ralds tid­li­ge­re lands­holdskam­me­rat, så er det en fortjent ære, der nu er til­fal­det ham.

» Ha­rald var en stor fod­bold­spil­ler, men han var et li­ge så stort men­ne­ske og sport­s­mand. Jeg vil ik­ke gi­ve mig i kast med sam­men­lig­nin­ger med Laud­rup, Elkjær og Ar­ne­sen, for det er helt for­skel­li­ge ge­ne­ra­tio­ner, som man ik­ke kan sam­men­lig­ne. Men han var en rig­tig, rig­tig stor fod­bold­spil­ler. Det er synd, at han ik­ke selv får op­le­vel­sen af at se en plads opkaldt ef­ter sig, for jeg er sik­ker på, at han vil­le væ­re pa­ve­stolt, « si­ger Tom­my Tro­el­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.