Mon­te­ne­gros ve­te­ran­le­der vil træk­ke sig

BT - - NYHEDER -

Mon­te­ne­gros ve­te­ran­le­der Mi­lo Djuka­novic har med­delt, at han ik­ke vil fort­sæt­te som pre­mi­er­mi­ni­ster i den næ­ste re­ge­ring, op­ly­ser hans par­ti. Djuka­novic, som to gan­ge tid­li­ge­re er trå­dt til­ba­ge som re­ge­rings­chef, har væ­ret en do­mi­ne­re­de skik­kel­se i det lil­le Bal­kan- land i me­get lang tid, og den af­gå­en­de le­der har sty­ret Mon­te­ne­gro tæt­te­re på Ve­sten og frem til Na­tos dør­tær­skel. Den 54- åri­ge Djuka­novic før­te an, da Mon­te­ne­gro løs­rev sig fra Ser­bi­en i 2006, men hans kri­ti­ke­re kal­der ham kor­rupt, ne­po­ti­stisk og be­skyl­der ham for at ha­ve for­bin­del­ser til or­ga­ni­se­ret kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.