ÉN OVER MÅLNÆSEN

BT - - SPORTEN - OVENPÅ IGEN

DBU POKAL

Mål: 0- 1 Kei­ta ( 5.), 0- 2 Falk ( 29.), 0- 3 Ro­er­s­lev ( 47.), 0- 4 Kri­stoff er­sen ( 59.), 1- 4 Jen­sen ( 69.), 1- 5 og 1- 6 Røj­kjær ( 79./ 82.) Tilsku­e­re: 651 på Aal­borg Sta­dion

FC København er eft er en over­be­vi­sen­de ind­sats vi­de­re til fj er­de run­de i DBU Po­ka­len. På en dag hvor pro­fi ler som Wil­li­ams Kvist, Tho­mas Dela­ney, Fe­de­ri­co San­tan­der og Mat­hi­as Jør­gen­sen i et tæt kamp­pro­gram hav­de få­et fri, vandt ma­na­ger Stå­le Sol­bak­kens trop­per pro­blem­løst 6- 1 over Jammerbugt FC på Aal­borg Sta­dion. Det kun­ne de re­ge­ren­de dan­ske po­kal­me­stre blandt an­det tak­ke Ras­mus Falk for.

Den tek­nisk dyg­ti­ge midt­ba­ne­fl øj kro­ne­de en fi n ind­sats med en en­kelt fuld­træff er, selv­om spil­ler­ne fra den nord­jy­ske 2. di­vi­sions­klub un­der­vejs tog hård­hæn­de­de mid­ler i brug for at stop­pe ham.

» Jeg tror, der var straff es­park, da jeg fi k en mod­stan­ders støv­le i an­sig­tet. Men pyt væ­re med det. Vi vandt al­li­ge­vel, « sag­de Ras­mus Falk med et stort smil eft er kam­pen og til­fø­je­de: Jeg er su­per glad for skift et fra OB til FCK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.